stad 
 
 
MIR 039 archipel  
stedebouwkundig-landschappelijk plan voor een eiland met 30 groeiwoningen 
opdrachtgever: Timpaan  
 
MIR 044 ZEVEN3360 
100 stadstuinen Almere Hout 
visie en strategie voor archeologische vindplaatsen als motor voor betekenisvolle gebiedsontwikkeling 
opdrachtgever: Ymere  
 
MIR 049 blooming up  
ontwerp drijvende stad voor 160.000 inwoners, Markermeer  
prijsvraag 
 
MIR 050 hortus conclusus  
stedebouwkundig ontwerp en landschap, Almere Homerusbuurt  
opdrachtgever: De Nijs 
 
MIR 055 varend wonen  
studie drijvende nederzettingen en varende woningen en -gemeenschappen  
opdrachtgever: T. Everts, W. Pels 
 
MIR 068 spark gardens 
stedebouwkundig en landschappelijk plan tuinstad, Bratislava Cierna Voda  
opdrachtgever: Grunt 
 
MIR 111 Vagedes 1819 2019 
Cultuurhistorische analyse en beeldkwaliteitplan historische binnenstad Krefeld 
 
MIR 115 plan Morselt 
stedebouwkundig invullingsplan en beeldkwaliteitplan Oud Borne 
opdrachtgever: T. Morselt 
 
MIR 126 Langestraat Amersfoort 
rijks beschermd stadsgezicht 
stedebouwkundige en cultuurhistorische verkenning naar mogelijke inbreidingslocatie 
 
MIR 136 scholencluster HIA 
stedebouwkundige massastudie inpassing scholencluster in naoorlogse wijk 
opdrachtgever: stichting openbaar primair onderwijs HIA